Εμφάνιση 11 έως 20 από το σύνολο των 38 εγγραφών

Προσαρμογή του προγράμματος "Εξοικονόμηση κατ’ οίκον" στις ανάγκες της οικονομίας και των νοικοκυριών με αύξηση των διαθέσιμων συνολικών πόρων ως προς τις άμεσες ενισχύσεις που παρέχει το πρόγραμμα αποφάσισαν τα συναρμόδια Υπουργεία, Οικονομικών, Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής.

Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα ΤΟΠΕΚΟ έως τις 23-08-13.

Σας ενημερώνουμε για το νέο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών, που αντικατέστησε τον Κ.Β.Σ. του Ν. 4093/2012, καθώς και την ερμηνευτική εγκύκλιο ΠΟΛ 1004/4-1-2013 του Υπουργείου Οικονομικών.

Το πρόγραμμα "Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού – Εμπορίου & Υπηρεσιών" αποτελεί μια επιμέρους πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με στόχο την ενίσχυση υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που θα υλοποιήσουν επενδύσεις  προσανατολισμένες στην καινοτομία, το περιβάλλον και τις τεχνολογίες πληροφορικής.

Το ενδιαφέρον των πολιτών για το συνεχιζόμενο πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον" έχει αυξηθεί ιδιαίτερα μετά την τελευταία τροποποίηση του Προγράμματος, η οποία έγινε το Μάρτιο 2012.

Σας ενημερώνουμε ότι το σωματείο μας προτίθεται να συμμετέχει στην δράση "Πρόγραμμα κατάρτισης / επανακατάρτισης αυτοαπασχολούμενων (0-3 άτομα προσωπικό) και εργαζόμενων σε επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με στόχο την βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους".

Σας ενημερώνουμε ότι από 1 Μαρτίου 2013 οι εργοδότες υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα έντυπα, πρόσληψης, απόλυσης, οικειοθελούς αποχώρησης και του πίνακα προσωπικού. Αυτό έχει ως συνέπεια την υποχρεωτική αναγραφή στοιχείων Τεχνικού Ασφαλείας.

Σας ενημερώνουμε ότι το σωματείο μας προτίθεται σε συνεργασία με το Κ.Ε.Κ. Διαβαλκανικό να υλοποιήσει επιδοτούμενα προγράμματα εκπαίδευσης Λ.Α.Ε.Κ. 1- 25 έτους 2011-2012 σε συγκεκριμένες θεματικές ενότητες, τα οποία απευθύνονται σε εργαζόμενους επιχειρήσεων που απασχολούν 1-25 άτομα.

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. (Ι.Μ.Ε. Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.) ίδρυσε και λειτουργεί Δίκτυο Επιχειρηματικότητας, με σκοπό τις δωρεάν υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης σε πολύ μικρές και μικρές βιοτεχνικές, εμπορικές και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, με εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες, που παρέχονται από έμπειρους και εξειδικευμένους επιχειρηματικούς συμβούλους.

Σας ενημερώνουμε ότι πρόκειται να υλοποιηθούν προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης σε συγκεκριμένες θεματικές ενότητες, τα οποία απευθύνονται σε εργοδότες, εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους και συμβοηθούντα μέλη μικρών επιχειρήσεων άνω των 18 ετών.