Εμφάνιση 21 έως 30 από το σύνολο των 38 εγγραφών

Προκειμένου να διευθετηθούν τα προβλήματα που έχουν προκύψει από την αποπληρωμή του προγράμματος "Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον" σας ζητάμε να μας αποστείλετε περισσότερα στοιχεία για τυχόν καθυστερήσεις αποπληρωμής δικαιούχων του προγράμματος προκειμένου προωθηθούν στο Υ.Π.Ε.Κ.Α.

Ανανεωμένο το Πρόγραμμα "Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον" με ευνοϊκούς όρους.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή απασχολουμένων μικρών επιχειρήσεων σε προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης στο αντικείμενο της πληροφορικής / Επιλογή βάσει σειράς προτεραιότητας.

Στην αγορά και στη διάθεση των επιχειρήσεων βρίσκονται τρεις από τις πέντε δράσεις του Ταμείου Επιχειρηματικότητας του ΕΤΕΑΝ.

Οι επιχειρήσεις θα μπορούν να προχωρήσουν στην υλοποίηση των επιχειρηματικών/επενδυτικών τους σχεδίων μέσω δανείων, τα οποία θα δοθούν με ευνοϊκότατους όρους, από 3,6 έως 4,5% επιτόκιο, από τις συμβαλλόμενες τράπεζες.

Ευνοϊκούς όρους δανεισμού και επιτόκια από 3,6% έως 4,5% μπορούν να έχουν οι επιχειρηματίες που θα αξιοποιήσουν τις τρεις ενεργές δράσεις του ΕΤΕΑΝ (Ελληνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης).

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε εδώ.

Ξεκινά στις 19 Δεκεμβρίου 2011 η υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή επιχειρήσεων στο πρόγραμμα «απασχόλησης και κατάρτισης δικαιούχων επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας» του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

Πρόκειται για την παροχή εγγυήσεων του Δημοσίου, προκειμένου οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μπορούν να λαμβάνουν από τις τράπεζες κεφάλαια κίνησης με οποιαδήποτε μορφή πίστωσης (δάνειο, αλληλόχρεος λογαριασμός, κ.λπ.) ή/και πίστωσης για επενδυτικούς σκοπούς και οι μεγάλες επιχειρήσεις, πιστώσεις για επενδυτικούς σκοπούς.

To "Microfinance (Μικροδάνεια)" είναι το 2ο χρηματοδοτικό μέσο στα πλαίσια της πρωτοβουλίας JΕΡΕΜΙΕ και αφορά στη χορήγηση δανείων έως 25.000 Ευρώ για Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, που λειτουργούν από  την 1/1/2005.

Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους με:

 Επιχορήγηση 50% για νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις με σκοπό την υλοποίηση καινοτόμων ιδεών.

Ενημερώνουμε ότι για τη διευκόλυνση των πολιτών, με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ, δεν απαιτείται έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας για τις παρεμβάσεις του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον», εκτός ειδικών περιπτώσεων (π.χ. κτήρια σε ρέματα).