Εμφάνιση 31 έως 37 από το σύνολο των 37 εγγραφών

Ανάληψη καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας από εργοδότες μικρών επιχειρήσεων (Β' κατηγορία επικινδυνότητας).

Σας υπενθυμίζουμε ότι τα επιδοτούμενα εκπαιδευτικά προγράμματα ΛAEK 1-25 έτους 2010-2012 των εργαζομένων στις επιχειρήσεις παρατείνονται έως την 31/03/2012. Το Σωματείο Ελλήνων Μεταποιητών Αλουμινίου & Σιδήρου (Σ.Ε.Μ.Α.Σ.) για την υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων συνεργάζεται με το ΚΕΚ Διαβαλκανικό το οποίο έχει αναλάβει την  πλήρη οργάνωσή τους.

Ενοποίηση ρυθμίσεων για το πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ' οίκον".

Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη 2.300 ανέργων - ατόμων ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

Η υλοποίηση των εκπαιδευτικών σεμιναρίων θα πραγματοποιηθεί στον χώρο του σωματείου Στ. Παπούλα 13, Αν. Τούμπα, Θεσσαλονίκη.

Η Ε.Κ.Α.Ε. προκήρυξε το πρόγραμμα "Διαρθρωτική προσαρμογή εργαζομένων εντός της οικονομικής κρίσης", το οποίο εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 2 του Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού".

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) που εγκρίθηκε με την Δ6/Β/οικ.5825/30-03-2010 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ Β ́ 407), ολοκληρώνεται το πλαίσιο των αναγκαίων κανονιστικών ρυθμίσεων για την πλήρη εφαρμογή του N. 3661/2008 (ΦΕΚ Α ́ 89), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 3851/2010 (ΦΕΚ Α ́ 85), για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.