Εμφάνιση 1 έως 10 από το σύνολο των 109 εγγραφών

Το Διοικητικό Συμβούλιου του Σωματείου Ελλήνων Μεταποιητών Αλουμινίου & Σιδήρου (Σ.Ε.Μ.Α.Σ.) σας προσκαλούν στην Γενική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση του σωματείου την Κυριακή 24 Μαρτίου 2019 στην νέα έδρα του σωματείου Γ Τσοντου 27-29. Για την απαρτία της Γενικής Εκλογοαπολογιστικής Συνέλευσης απαιτείτε (συμφώνα με το καταστατικό) η παρουσία του 1/2 των μελών που είναι ταμειακώς ενήμεροι προς το σωματείο. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Κυριακή 31 Μαρτίου 2019 στο ίδιο μέρος με παρουσία 1/4 των μελών που είναι ταμειακώς ενήμεροι.