Τέλος στα σενάρια για άρση του μέτρου της προαιρετικής εγγραφής στα επιμελητήρια

15/10/2014

Η συζήτηση επεκτάθηκε σε όλα σχεδόν τα προβλήματα, με κύρια όμως αιχμή το αίτημα του ΕΕΑ, να επανέλθει η υποχρεωτική εγγραφή των επιχειρήσεων στα επιμελητήρια ή σε ενάντια περίπτωση, να βρεθεί ισοδύναμος πόρος. Όπως τόνισε ο κ. Χατζηθεοδοσίου, την επομένη της 1.1.2015, πολλά επιμελητήρια θα κλείσουν από οικονομική αδυναμία ενώ και τα μεγάλα επιμελητήρια θα δεχτούν ισχυρό οικονομικό σοκ από τη μείωση των εσόδων. Η μη υποχρεωτική εγγραφή και το κλείσιμο πολλών επιμελητηρίων, θα μεταφέρει στο κράτος έξοδα που τώρα δεν κάνει, είπε ο κ. Χατζηθεοδοσίου, ενώ οι επιχειρήσεις θα στερηθούν πολλές υπηρεσίες. Το όλο ζήτημα είναι τα 45 εκ ευρώ το χρόνο που χρειάζονται τα επιμελητήρια για τη λειτουργία τους, ποσά που τώρα καταβάλλουν  οι επιχειρήσεις – μέλη και για τις οποίες ο μέσος όρος εισφοράς το μήνα είναι πολύ μικρός, όπως πχ του ΕΕΑ που για τις ατομικές επιχειρήσεις είναι 3,33 ευρώ! Για τη διευκόλυνση της κατάστασης ο κ .Χατζηθεοδοσίου πρότεινε μια αναβολή της εφαρμογής της μη υποχρεωτικής εγγραφής κατά 2 με 3 χρόνια.

Ο κ. Δένδιας, από την πλευρά του, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να επανέλθει η υποχρεωτική εγγραφή, δεν είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης. «Δεν μπορούμε να αλλάξουμε την άρση της υποχρεωτικότητας, δεν μπορούμε να το αναβάλουμε, επίσης. Αυτά να τα θεωρήσετε επίσημη τοποθέτηση…. Και παρακαλώ μην ενθαρρύνετε προσδοκίες που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν» είπε. Ωστόσο, το υπουργείο είναι ανοικτό σε προτάσσεις για να βρεθεί τρόπος αντικατάστασης των εσόδων των επιμελητηρίων, με ανταποδοτικούς πόρους, όπως πχ από υπηρεσίες του ΓΕΜΗ, τα εκπαιδευτικά προγράμματα κ.α..

Η συζήτηση επεκτάθηκε σε όλα σχεδόν τα προβλήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων όπως στα «κόκκινα δάνεια», στις δόσεις των καθυστερούμενων εισφορών, στην αναμόρφωση του Πτωχευτικού Δικαίου και στη «Δεύτερη Ευκαιρία», στο έργο των επιμελητηρίων και στις υπηρεσίες που μπορούν να προσφέρουν, στα αναπτυξιακά και κοινοτικά προγράμματα που σχεδόν αποκλείονται οι μικρομεσαίοι κλπ.

Ο ΓΓ του ΕΕΑ κ. Γιάννης Ρεκλείτης έθεσε το θέμα των προγραμμάτων, υπογραμμίζοντας ότι θα μπορούσε ο επιμελητηριακός θεσμός να δημιουργήσει έναν ενδιάμεσο φορέα υλοποίησης προγραμμάτων, δεδομένου ότι τώρα σχεδόν αποκλείονται οι μικρομεσαίοι από αυτά, τα οποία διαχειρίζονται άλλοι φορείς. Στο θέμα αυτό ο κ. Δένδιας ήταν θετικός και επικρότησε την ιδέα.

Ο κ. Δένδιας διευκρίνισε ότι για τις δόσεις και τα «κόκκινα δάνεια» το θέμα είναι κυρίως διαδικαστικό από πλευρά τρόικας, η οποία καθυστερεί την τελική λύση μέσα από συνεχείς απαιτήσεις γραφειοκρατικής τεκμηρίωσης κάθε σημείου και πρότασης. Ωστόσο, τόνισε ότι με βάση τα σημερινά δεδομένα, τελικά θα γίνουν οι νέες ρυθμίσεις που έχουν εξαγγελθεί. Για τα οφειλόμενα ως καθυστερημένους φόρους, εξέφρασε την άποψη ότι, όποια ρύθμιση και αν γίνει, πολλοί από αυτούς τους φόρους, δεν πρόκειται ποτέ να εισπραχθούν γιατί δεν υπάρχουν πλέον οι υπόχρεες επιχειρήσεις.

Στην παρατήρηση της αντιπροσωπείας του ΕΕΑ, ότι προβλέπεται το κλείσιμο άλλων 300.000 επιχειρήσεων, πέρα από τις 200.000 που ήδη έκλεισαν, ο κ. Δένδιας ανέφερε ότι για μεγάλο αριθμό μικρών επιχειρήσεις, που είναι θύματα της κρίσης και κινδυνεύουν να κλείσουν, θα υπάρξει ειδική μέριμνα για να παραμείνουν βιώσιμες και να διατηρήσουν και τις επιχειρήσεις και την όποια απασχόληση έχουν.