Πρόσκληση στη Γενική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση την Κυριακή 6 Μαρτίου 2016

29/02/2016

Για την απαρτία της Γενικής Εκλογοαπολογισπκής Συνέλευσης απαιτείτε (συμφώνα με το καταστατικό) η παρουσία του 1/2 των μελών που είναι ταμειακώς ενήμεροι προς το σωματείο. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση θα επαναληφθεί στις 13/03/16 στο ίδιο μέρος με παρουσία 1/4 των μελών που είναι ταμειακώς ενήμεροι.

Στο ενδεχόμενο μη απαρτίας και πάλι η Γενική ΕκλογοαποΛογιστική Συνέλευση θα επαναληφθεί οριστικά στα γραφεία του σωματείου στις 20 Μαρτίου 2016 ημέρα Κυριακή και ώρα 09:00 με οσουσδήποτε παρόντες.

Για να μπορέσετε να ψηφίσετε, θα πρέπει απαραιτήτως να προσκομίσετε την αστυνομική σας ταυτότητα ή το διαβατήριο σας ή το βιβλιάριο ασφαλίσεως σας ή δίπλωμα οδήγησης.

Έντυπα υποψηφιοτήτων των εκλογών (για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής και Αντιπροσώπων σε δευτεροβάθμιες οργανώσεις) μπορείτε να τα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.semas.gr.

Οι υποψηφιότητες θα υποβάλλονται είτε στα γραφεία του σωματείου (Στρ. Πάπουλα 13, Αν. Τούμπα) είτε στο email: info@semas.gr το αργότερο έως και τις 05 Μαρτίου 2016, ημέρα Σάββατο και ώρα 13:00.

Σας υπενθυμίζουμε ότι δεν μπορούν να υποβληθούν ταυτόχρονα υποψηφιότητες για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική επιτροπή.

Δικαίωμα συμμετοχής σας αρχαιρεσίες (εκλέγειν-εκλέγεσθαι )έχουν μόνο τα μέλη που είναι οικονομικά τακτοποιημένα έως και το έτος 2015. Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε στη γραμματεία του Σωματείου στο τηλέφωνο 2310 940160.

Πρόγραμμα:

09:00-10:00 Προσέλευση - Καφές
10:00-12:00 Χαιρετισμοί Προέδρου και Άνοιγμα της Γενικής Συνέλευσης 12:00-18:00 Εκλογές
18:00- Καταμέτρηση αποτελεσμάτων

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

  1. Εκλογή Προεδρείου- Ψηφολεκτών
  2. Τοποθετήσεις Ανππροσώπων-Προτάσεις-Ανακοινώσεις
  3. κλογή εφορευτικής Επιτροπής (παρουσία δικαστικού αναπροσώπου) που θα διεξάγει τις αρχαιρεσίες του Σ.Ε.Μ.Α.Σ. στις 20/03/16 (με μυστική ψηφοφορία)
  4. Ανακοίνωση Συνδυασμών-υποψηφίων

Τις αιτήσεις θα τις βρείτε εδώ.