Επιμορφωτικά σεμινάρια με θέμα "Καινοτομία και νέες μορφές συνεργασίας σε μικρές επιχειρήσεις"

29/10/2013

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στην Θεσσαλονίκη στο ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας Κωλλέτη 24 τις παρακάτω μέρες και ώρες:

Παρασκευή 15/11/2013 ώρες 17:00 έως 21:00
Σάββατο 16/11/2013 ώρες 09:00 έως 13:00

Ενημερωτική επιστολή μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ.
Αίτηση συμμετοχής στο σεμινάριο μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ.