Άδεια Ηλεκτροσυγκολλητή

19/03/2019

Αρμόδιος φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Κωδικός υπηρεσίας: 3612 

1. Παράβολο Χαρτοσήμου αξίας 15 € (διατίθεται από τα Δημόσια Ταμεία)

2. Αποδείξεις Κατάθεσης Τράπεζας των 23,50 € & 23,50 €: Τα ποσά αυτά κατατίθενται στην Τράπεζα επιλογής της Οικείας Νομαρχίας σε αντιστοίχους αριθμούς λογαριασμών ή λογαριασμό όπως έχει οριστεί από την Οικονομική της Υπηρεσία της Ν.Α.

3. Όσοι από του υποψηφίους διαμένουν στο Νομό Αττικής μαζί με τα παραπάνω υποβάλλουν συμπληρωματικά για εξέταστρα, σε ειδικό λογαριασμό της Εμπορικής Τράπεζας, 30 € ως αποζημίωση του Κέντρου Δημόκριτος όπου γίνεται η πρακτική εξέταση.

Νομικό πλαίσιο: ΒΔ 16-17 ΜΑΡ 1950 (Α' 82): Περί διαιρέσεως, κατατάξεως και απογραφής των Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, περί αδειών εκπονήσεως μελετών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, επιβλέψεως εκτελέσεως και επιβλέψεως της λειτουργίας αυτών. Όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει από ΒΔ 24-11/17.12.53 ΒΔ 2 /8 Αυγ. 1958 Π.Δ 387/1975 (Α` 117) Π.Δ. 38/1991 (Α` 21). Σε συνδυασμό με: Νόμος 1934/6422: "Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ως και του Ναυπηγού»

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΗλεκτροσυγκολλητή 2019