Απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ για εξαίρεση από την υποχρέωση λήψης έγκρισης εκτέλεσης εργασιών μικρής κλίμακας για παρεμβάσεις που εκτελούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος "Εξοικονόμηση κατ’ οίκον"

20/09/2011

Για προβολή / λήψη της απόφασης πατήστε εδώ.
Για προβολή / λήψη του κειμένου του ΦΕΚ πατήστε εδώ.