Πρόγραμμα απασχόλησης και κατάρτισης επιδοτούμενων ανέργων (επιταγή επανένταξης)

21/12/2011

Στόχος του προγράμματος είναι η απασχόληση 10.000 επιδοτούμενων ανέργων, σε νέες θέσεις εργασίας, με την καταβολή ποσού ίσου προς το επίδομα ανεργίας, ως επιδόματος απασχόλησης στις επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν ανέργους, καθώς και η κατάρτισή τους στο αντικείμενο απασχόλησής τους.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε εδώ.