Έρευνα για το πρόγραμμα "Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον"

27/03/2012

Παρακαλούμε αποστείλετε μας συμπληρωμένο το συνημμένο ερωτηματολόγιο είτε στο fax: 2310 940 006 είτε στο email: info@semas.gr.

Ερωτηματολόγιο σχετικά με το πρόγραμμα "Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον", μπορείτε να βρείτε εδώ.