Ενημέρωση επιδοτούμενων προγραμμάτων ΛΑΕΚ 1-25

25/10/2012

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώσουν τις επισυναπτόμενες αιτήσεις και να τις αποστείλουν στο email: info@semas.gr είτε στο Fax: 2310 940 006. Σημειώνεται ότι ο εργαζόμενος μπορεί να πάρει μέρος σε ένα μόνο πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Την επιστολή ενημέρωσης, μπορείτε να τη βρείτε εδώ.

Την αίτηση καταρτιζόμενου, μπορείτε να να τη βρείτε εδώ.

Την υπεύθυνη δήλωση της επιχείρησης, μπορείτε να να τη βρείτε εδώ.