Αυξανόμενο το ενδιαφέρον των πολιτών για το συνεχιζόμενο πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον"

07/02/2013

Με σκοπό την περαιτέρω βελτίωση της αποδόσεως του προγράμματος το σωματείο μας σε συνεργασία με  το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (Β.Ε.Θ.) και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Αλουμινοσιδηροκατασκευαστών (Π.Ο.Β.Α.Σ.) θα προχωρήσουν σε μια σειρά επαφών με το αρμόδιο υπουργείο (Υ.Π.Ε.Κ.Α.)

Παρακαλούμε για την διευκόλυνση των ενεργειών μας συμπληρώσετε το συνημμένο ερωτηματολόγιο και αποστείλετε στο fax:2310/940-006 είτε στο e-mail: info@semas.gr.

 Ερωτηματολόγιο σχετικά με το πρόγραμμα ''Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον" μπορείτε να βρείτε εδώ.