Προκήρυξη του προγράμματος "Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού – Εμπορίου & Υπηρεσιών"

12/03/2013

Πρώτη Ημέρα Υποβολής: 25/2/13

Τελευταία Μέρα Υποβολής: 10/5/13

Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα

Τομέας Δραστηριότητας: Μεταποίηση, Τουρισμός, Εμπόριο, Υπηρεσίες

Περιφέρειες: αφορά σε επενδυτικά σχέδια που θα υλοποιηθούν στις 13 Περιφέρειες της χώρας, στους σχετικούς 'Αξονες των πέντε Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ).

Συνολικός Προϋπολογισμός: 456 εκ. ευρώ

Οδηγός του Προγράμματος θα βρείτε εδώ.

Περίληψη της Προκήρυξης θα βρείτε εδώ.

Πρόσκληση του Προγράμματος θα βρείτε εδώ.