Νέος Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.)

26/03/2013

Το σχετικό Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως θα το βρείτε εδώ.

Την ερμηνευτική Εγκύκλιο θα τη βρείτε εδώ.