Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας από 30 έως 66 ετών

20/03/2014

«Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη10.000 ανέργων ηλικίας από 30 έως 66 ετών»

Το Δελτίο Τύπου Έναρξης Προγράμματος επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας 30-66 ετών μπορείτε να τη βρείτε εδώ.

Τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 1/2014 ΠΡΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας 30-66 ετών» μπορείτε να τη βρείτε εδώ.

Το ΦΕΚ 440 μπορείτε να το βρείτε εδώ.

Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1998/2006 μπορείτε να τον βρείτε εδώ.

Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1407/2013 μπορείτε να τον βρείτε εδώ.