Προδημοσίευση 3 προγραμμάτων ΕΣΠΑ

20/10/2015

Τα προγράμματα είναι τα εξής:

  • "Νεοφυής Επιχειρηματικότητα"
  • "Αναβάθμιση Πολύ Μικρών & Μικρών Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Με Την Ανάπτυξη Των Ικανοτήτων Τους Στις Νέες Αγορές"
  • "Ενίσχυση Τουριστικών  ΜΜΕ Επιχειρήσεων Για Τον Εκσυχρονισμό Τους  Και Την Ποιοτική Αναβάθμιση των  Παρεχόμενων Υπηρεσιών"