Εκδήλωση του Σωματείου Μεταλλικών Κατασκευών Σερρών

21/05/2011

Μετά το πέρας της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε συνεστίαση στο κέντρο ''Αιδώνια''. Με την αφορμή της εκδήλωσης τα σωματεία είχαν την δυνατότητα μιας αμφίδρομης επικοινωνίας για τα προβλήματα που ταλανίζουν τον κλάδο.