Ημερίδα της Ε.Ν.Κ.Α.Σ.

05/06/2011
  • Τεχνικές πωλήσεων
  • Επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης
  • Υαλοπίνακες για εξοικονόμηση ενέργειας

Στιγμιότυπα από την συνάντηση