Κοινό Δ.Σ. των Σωματείων

23/06/2011

Στόχος αυτής της συνάντησης ήταν να τεθούν προτάσεις αντιμετώπισης της ύφεσης που πλήττει τους κλάδους και το μείζον πρόβλημα της εισαγωγής Βουλγάρικων προϊόντων στην Ελληνική Αγορά και η χρήση τους σε δημόσια και ιδιωτικά έργα.