Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Σ.Ε.Μ.Α.Σ. με εκπρόσωπο της Π.Ο.Β.Α.Σ.

11/01/2012

Το κεντρικό θέμα της συνάντησης ήταν να συζητηθούν εκτενέστερα τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο κλάδος λόγω της παρατεταμένης ύφεσης που πλήττει την Ελληνική αγορά. Για την αντιμετώπιση αυτής της δυσμενούς κατάστασης κατατέθηκαν στον κύριο Παγιάτη προτάσεις προς τους αρμόδιους φορείς του κλάδου αλλά και την πολιτεία.

Η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε με την προσδοκία ότι μέσω της γόνιμης συνεργασίας των φορέων του κλάδου μας θα ξεπεραστούν, στο μέτρο που αυτό είναι δυνατόν, τα οξυμένα προβλήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί από την πρωτοφανή και γενικευμένη κρίση.