Πρόσκληση ετήσιας τακτικής συνέλευσης των μελών του Σωματείου

04/03/2015

Για την απαρτία της γενικής συνέλευσης απαιτείτε (σύμφωνα με το καταστατικό) η παρουσία του 1/2 των μελών που είναι ταμειακώς ενήμεροι προς το σωματείο. Σε περίπτωση μη απαρτίας η γενική συνέλευση θα επαναληφθεί στης 15 Μαρτίου 2015 στο ίδιο μέρος με παρουσία 1/4 των μελών που είναι ταμειακώς ενήμεροι. Στο ενδεχόμενο μη απαρτίας και πάλι n γενική συνέλευση θα επαναληφθεί στα γραφεία του σωματείου (Στρ. Παπούλα 13, Αν.Τούμπα, Θεσσαλονίκης) με τα ίδια θέματα στις 22 Μαρτίου 2015 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 οπότε υπάρχει απαρτία με οσουσδήποτε παρόντες.

Πρόγραμμα:

10:30-11:00 Προσέλευση - Καφές
11:00-12:00 Χαιρετισμός Προέδρου ΣΕΜΑΣ και Άνοιγμα της Γενικής Συνέλευσης
12:00-13:00 Γενική Συνέλευση

Ημερήσια διάταξη:

  1. Εκλογή προέδρου γενικής συνέλευσης
  2. Διοικητικός απολογισμός 2014
  3. Οικονομικός απολογισμός 2014
  4. Έκθεση ελεγκτικής επιτροπής
  5. Προϋπολογισμός του έτους 2015
  6. Προγραμματισμός δράσης 2015
  7. Τοποθετήσεις μελών - ανακοινώσεις - προτάσεις
  8. Έγκριση των ανωτέρων