Το Σ.Ε.Μ.Α.Σ. στην 29n Infacoma. Περίπτερο 15 stand 41

10/02/2012

Όποια μέλη είναι οικονομικά τακτοποιημένα μπορούν αποστείλουν διαφημιστικό υλικό της εταιρείας τους στο σωματείο (Στρατ. Παπούλα, 13 Αν. Τούμπα). Με τον τρόπο αυτόν θα σας δοθεί η δυνατότητα να προβάλετε την επιχείρηση σας μέσω του περιπτέρου μας.