Στην 8η Έκθεση Γενικού Ενδιαφέροντος «ΦΩΚΙΔΑ 2012» προτίθεται να συμμετάσχει το Β.Ε.Θ.

11/06/2012

Η 8η Έκθεση γενικού ενδιαφέροντος «Φωκίδα 2012» θα πραγματοποιηθεί το χρονικό διάστημα, από 4 έως 8 Ιουλίου 2012 στην Μαρίνα της Ιτέας.

Η έκθεση «Φωκίδα 2012» έχει καθιερωθεί σαν τόπος συνάντησης παραγωγών και εμπόρων, με ένα ευρύ καταναλωτικό κοινό και όπως είναι φυσικό συγκεντρώνει το ενδιαφέρον όλου του παραγωγικού κόσμου της περιφέρειας καθώς αποτελεί μοχλό ανάπτυξης ολόκληρης της παραγωγικής διαδικασίας και τα εκθέματά της αντιπροσωπεύουν σημαντικούς τομείς της οικονομίας.

Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης εκθεσιακής πολιτικής και στήριξης των επιχειρήσεων-μελών του και της συνεργασίας του με το Επιμελητήριο Βοιωτίας το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης εκφράζει την επιθυμία του για συμμετοχή στη συγκεκριμένη έκθεση και παρέχει στα μέλη του τη δυνατότητα συμμετοχής τους σε σταντ 12 τετραγωνικών μέτρων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Κανονισμού Συμμετοχής σε εκθέσεις εσωτερικού.

Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην έκθεση, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στο σωματείο, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310 940 160 μέχρι την Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2012.