Στην 15η Διεθνή Έκθεση Αλεξανδρούπολης «alexpo 2012» προτίθεται να συμμετάσχει το Β.Ε.Θ.

21/06/2012

Σας γνωρίζουμε ότι η 15η Διεθνής Έκθεση Αλεξανδρούπολης «alexpo» Ε8ΡΟΣ-ΕΛΛΑΔΑ, αποκτά πλέον νέο διεθνή χαρακτήρα, με τη συμμετοχή για πρώτη φορά επιχειρήσεων και θεσμικών φορέων από χώρες του εξωτερικού. Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του Επιμελητηρίου Έβρου και είναι η πρώτη φορά που πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών. Ήδη έχουν επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους φορείς του εξωτερικού, επιμελητήρια, εμπορικοί ακόλουθοι πρεσβειών και επιχειρηματικές ενώσεις. Θα πραγματοποιηθεί το χρονικό διάστημα από 13 έως 16 Ιουλίου 2012, στοχεύοντας στην ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής μέσω της προβολής του επιχειρηματικού δυναμικού.

Η συμμετοχή επιχειρήσεων στην alexpo 2012 θα αποτελέσει σημείο αναφοράς στην πρωτοβουλία που έχει αναλάβει το Επιμελητήριο Έβρου προκειμένου να διαμορφωθούν ισχυρά θεμέλια συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα της οικονομίας και της κοινωνίας, διαχέοντας πολλαπλασιαστικά αναπτυξιακά αποτελέσματα σε ένα ευρύτερο χωρικό επίπεδο, όπου τα σύνορα δεν αποτελούν όριο στους αναπτυξιακούς σχεδιασμούς, αλλά ευκαιρία για προσέγγιση γειτονικών λαών και δημιουργία ευρύτερων περιοχών ανταλλαγών και συνεργασιών.

Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης εκθεσιακής πολιτικής και στήριξης των επιχειρήσεων - μελών του και της συνεργασίας των δύο επιμελητηρίων, το Β.Ε.Θ. εκφράζει την επιθυμία του για συμμετοχή στη συγκεκριμένη έκθεση και παρέχει στα μέλη του τη δυνατότητα συμμετοχής τους σε σταντ 12 τετραγωνικών μέτρων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Κανονισμού Συμμετοχής σε εκθέσεις εσωτερικού. Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην έκθεση, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στο σωματείο, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310 940 160, μέχρι την Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2012.