την 20ή Έκθεση «KavalaExpo 2012» προτίθεται να συμμετάσχει το Β.Ε.Θ.

29/08/2012

Η 20ή έκθεση «KAVALAEXPO 2012» έχει καθιερωθεί πλέον ως κορυφαίος αναπτυξιακός και εκθεσιακός θεσμός της περιοχής, όπου δίνεται η δυνατότητα προώθησης, προβολής, διερεύνησης επιχειρηματικών συνεργασιών, καθώς συμμετέχουν επιχειρήσεις όχι μόνο από όλη την Ελλάδα - από όλους τους κλάδους, αλλά και από τις Βαλκανικές χώρες, χώρες της Μαύρης θάλασσας και της Ανατολικής Μεσογείου.

Η φετινή διοργάνωση σε περίοδο κρίσης, κρύβει ιδιαίτερες επιχειρηματικές ευκαιρίες στο πλαίσιο αναπροσανατολισμού της παραγωγής σε κλάδους και προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, ενώ η δυνατότητα προβολής των ελληνικών επιχειρήσεων και των προϊόντων τους θα συμβάλλουν στην ενίσχυση της εξωστρεφούς ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, της τόνωσης της επιχειρηματικότητας και της σύναψης διεθνών συνεργασιών, θα πραγματοποιηθεί το χρονικό διάστημα από 21 έως 26 Σεπτεμβρίου 2012, στοχεύοντας στην ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής μέσω της προβολής του επιχειρηματικού δυναμικού.

Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης εκθεσιακής του πολιτικής και στήριξης των επιχειρήσεων-μελών του, αλλά και της αρμονικής συνεργασίας των δύο επιμελητηρίων, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης εκφράζει την επιθυμία του για συμμετοχή των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων στη συγκεκριμένη έκθεση και παρέχει στα μέλη του τη δυνατότητα συμμετοχής τους σε σταντ 12 τετραγωνικών μέτρων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Κανονισμού Συμμετοχής σε εκθέσεις εσωτερικού. Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην έκθεση, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στο σωματείο, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 940 160.Καταληκτική ημερομηνία Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου 2012.