Εκδήλωση σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση του κλάδου

24/10/2012

Η συγκέντρωση θα διεξαχθεί στην αίθουσα του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (Β.Ε.Θ.) Αριστοτέλους 27 4ος όροφος.