Ημερίδα για θέματα κοινωνικών ασφαλίσεων από το Β.Ε.Θ.

01/04/2013

Κύριος ομιλητής της εκδήλωσης είναι ο κ.Παναγιώτης Κοκόρης – Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων.