5ο συνέδριο κατασκευαστών

12/11/2014

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Βελλίδειο συνεδριακό κέντρο στην πόλη της Θεσσαλονίκης.