Νομοθεσία

03/01/2010

22/04/15
Ρύθμιση Οφειλών.
Για προβολή/λήψη κάντε κλικ εδώ. Τους πίνακες μπορείτε να τους προβάλετε/λάβετε από εδώ.

10/06/14
Εγκύκλιος για τη 2ετή παράταση του νόμου περί υπαίθριας διαφήμισης των καταστημάτων.
Για προβολή/λήψη κάντε κλικ εδώ.

20/01/14
Εγκύκλιος ΓΓΔΕ-ΔΙΠΑΔ σχετικά με την εφαρμογή της ΕΤΕΠ Κουφωμάτων Αλουμινίου.
Για προβολή/λήψη κάντε κλικ εδώ.

15/01/14
Εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ σε ανακαίνιση παλαιάς ιδιωτικής κατοικίας.
Για προβολή/λήψη κάντε κλικ εδώ.

13/11/13
Νομοθεσία για το πιστοποιητικό ΠΕΙ.
Για προβολή/λήψη κάντε κλικ εδώ.

19/09/13
Νέα Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τα Δομικά Προϊόντα (Κανονισμός 305/2011).
Για προβολή/λήψη κάντε κλικ εδώ.

06/12/12
Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.ΙΑ.4. του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012 για τις μεταβολές στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από 01.01.2013 και εφεξής.
Για προβολή/λήψη κάντε κλικ εδώ.

08/10/12
Προθεσμίες αυτοαπογραφής των επιχειρήσεων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ).
Για προβολή/λήψη κάντε κλικ εδώ.

29/05/12
Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. Όροι κατάταξης σε χαμηλότερη κλίμακα.
Για προβολή/λήψη κάντε κλικ εδώ.

02/04/12
Οδηγός για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων.
Για προβολή/λήψη κάντε κλικ εδώ.

19/01/12
Διευκρινίσεις για την από 09.01.2012 υποχρέωση έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) για όλες τις περιπτώσεις νέων συμβάσεων μίσθωσης κτιρίων ή τμημάτων αυτών.
Για προβολή/λήψη κάντε κλικ εδώ.

16/01/12
Πρόγραμμα online χορήγησης βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας ΙΚΑ.
Για προβολή/λήψη κάντε κλικ εδώ.

16/12/11
Αδειοδότηση Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων.
Για προβολή/λήψη κάντε κλικ εδώ.

05/10/11
Εγκύκλιος για τους ''Τεχνικούς Ασφαλείας''.
Για προβολή/λήψη κάντε κλικ εδώ.

05/10/11
Εγκύκλιος για το εργόσημο.
Για προβολή/λήψη κάντε κλικ εδώ.

05/10/11
Εγκύκλιος από το ΙΚΑ για την πληρωμή εργατικών εισφορών.
Για προβολή/λήψη κάντε κλικ εδώ.

02/08/11
Εφημερίδα της κυβέρνησης για τα πανωτόκια.
Για προβολή/λήψη κάντε κλικ εδώ.

04/07/11
Εγκύκλιος για τη σήμανση CE.
Για προβολή/λήψη κάντε κλικ εδώ.

04/07/11
Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές.
Για προβολή/λήψη κάντε κλικ εδώ.

08/06/11
Εγκατάσταση & λειτουργία Βιομηχανικών - Βιοτεχνικών εγκαταστάσεων (Εγκύκ).
Για προβολή/λήψη κάντε κλικ εδώ.

08/06/11
Εγκατάσταση & λειτουργία Βιομηχανικών - Βιοτεχνικών εγκαταστάσεων (Εφ. Κυβ).
Για προβολή/λήψη κάντε κλικ εδώ.

11/01/11
Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων Κ.Ε.Ν.Α.Κ. (Εγκύκλιος).
Για προβολή/λήψη κάντε κλικ εδώ.